Rekordní počet dětí v plavecké přípravce

Rekordní počet dětí se pro tento školní rok přihlásil do plavecké přípravky Plaveckého oddílu Kralupy (PoKr). Víc než 60 kralupských dětí, nejčastěji z první až čtvrté třídy ZŠ, se pod vedením zkušených trenéru naučí plavat a možná i časem postoupí do závodní části plaveckého oddílu. Děti trénují 2x týdně a věnují se jim Z. Adámková, J. Motyčková, K. a P. Martínkovi, J. Šuldová, M. Kořínek, J. Berková a T. Janouškovec. 

Další aktivity kralupským dětem pak přináší kroužek kondičního plavání, který je určen dětem, které již plavat umí, chtějí se zdokonalit, ale nezávodí. Samotné závodní plavaní pak tvoří tři plavecké skupiny, děti nejmenší vede Eva Rázková, mladší žáky trénuje Tomáš Brtník a děti starší a dospělé Honza Šára. Přejeme všem hodně úspěchů nejen ve vodě.

Petr Hantych

Převzato z Kralupského Zpravodaje (11/2012)

   

Město Kralupy