Přijatí nábor 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v níže uvedené tabulce jsou čísla dětí, které byly přijaty na základě výsledků náboru do našeho plaveckého oddílu. V případě, že nenajdete číslo vašeho dítěte, nebylo do oddílu přijato.

Přípravka  

Zdokonalovací
Zorka, Jirka, Kája Jana, Honza, Honza

pondělí 17:30 -18:30

středa 17:00 - 18:00

pondělí 18:30 - 19:30

středa 18:30 - 19:30

2 12
5 20
7 22
9 28
11 35
14 36
16 41
17 44
19 48
27 50
29 53
33  
34  
37  
38  
46  
49  
55  
57  
59  
   
   

Oba kurzy začínají v pondělí 20.9.2021.

Protože se jedná o skupiny dětí do 20 osob, není nutný negativní test. Pouze je nutné vyplnit přiložené prohlášení a přinést na každý trénink (vybírá trenér)

Tréninky začínají v dobu, která je uvedena v záhlaví tabulky. Děti procházejí malými šatnami (vpravo od pokladen), po zutí bot pokračují do šaten, kde si uloží věci do skříňky, umyjí se bez plavek ve sprchách, pak se obléknou do plavek a jdou na bazén. Na bazénu se posadí ke své dráze a počkají na trenéra. Prosím, poučte své děti o hygieně na bazénu.

Prohlášení BA SH PDF

Nábor dětí 2021

Nábor dětí do Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou pro ročníky 2012 a mladší se koná v krytém bazénu v Kralupech nad Vltavou (ulice v Luhu) v těchto termínech:

Úterý 7.9. od 15:30 hodin do 17 hodin

Čtvrtek 9.9. od 15:30 do 17 hodin

1. Prosíme, aby se děti účastnící se náboru dostavili se zákonnými zástupci (je nutné podepsat a vyplnit důležité dokumenty).
 
2. V rámci nařízení vlády přineste čestné prohlášení, že vaše dítě bylo testováno ve škole na onemocnění Covid 19 dne: (doplnit) s výsledkem negativním. 

Plánované hodiny tréninků:

Přípravka plaveckého oddílu: Pondělí 17:30 – 18:30 hodin, Středa: 17 – 18 hodin

Zdokonalovací kurz plavání: Pondělí, Středa: 18:30 – 19:15 hodin

Důležité informace k náboru:

- Děti si s sebou musí vzít plavky, plavecké brýle (pokud mají), mýdlo a ručník – budou přezkoušeny z plavání

- Je nutné dodržovat aktuální hygienická nařízení

- Vstup rodičů je do prostoru bazénu zakázán

Průběh náboru

1. U stolku ve vestibulu bazénu si vyzvednete formuláře, které vyplníte (včetně rodného čísla dítěte)

2. Po odevzdání vyplněných formulářů (opět u stoku ve vestibulu) obdržíte číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno

3. Děti budeme po skupinkách vyvolávat k přezkoušení (budou na ně dohlížet trenéři)

4. Vyvolané děti půjdou do šaten, sprch a následně k velkému bazénu na přezkoušení

5. Po přezkoušení se děti ihned vrací do šaten, kde se opět osprchují, převléknou a odcházejí do vestibulu bazénu, kde si je rodiče převezmou a odcházejí s dětmi

6. Výsledky náboru a rozdělení dětí do kurzů bude zveřejněno na těchto stránkách do 16.9.2021 (zveřejněna budou pouze čísla, pod kterými jsou děti evidovány)

7. Tréninky začínají v týdnu od 20. září 2021

Požadované dovednosti k náboru:

- Splývání, plavání kraulových nohou s deskou

- Položení se na vodu (břicho, záda)

- Vylovení puku z hloubky 1,2 m

- Uplavání min 15 m libovolnou technikou

- Zvládání dechové techniky – dýchání do vody

Přijatí do oddílu podzim 2020

Do plaveckého oddílu byli přijati tito plavci:

  Zorka, Jirka - přípravka Zdokonalovací Eva Rázková - zdokonalovací
  út, čtvr 17 - 18 út, čtv 18:30 - 19:15 po, stř 16 - 17
1 5 3 1
2 8 7 2
3 9 10 4
4 15 11 6
5 19 12 16
6 20 13 18
7 21 14 23
8 22 17 38
9 26 24 39
10 27 25 42
11 29 28 48
12 32 30 49
13 35 31  
14 40 33  
15 41 34  
16 43 36  
17 44 37  
18 46 50  
       
  Nepřijatí:    
  45    
  47    

Tréninky těchto skupin začínají 29.9.2020.

Nábor do oddílu podzim 2020

Nábor dětí do Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou pro ročníky 2011 a mladší se koná:

  • Pro děti, které již chodily do nezávodních skupin oddílu, 8. 9. 2020 od 17:00 hod
  • Pro nové zájemce 10. 9. 2020 od 17:00 hod

v krytém bazénu v Kralupech nad Vltavou.

Důležité informace k náboru

Děti budou přezkoušeny, vezmou si s sebou plavky, brýle (pokud mají), mýdlo a ručník.
Vstup rodičů do prostoru bazénu je zakázán.

Požadované dovednosti dětí k náboru

Splývání, plavání kraulových nohou s deskou, položení se na vodu, vylovení puku z hloubky 1,2 m, uplavání min 15 m libovolnou technikou, zvládání dechové techniky

Nádchazející měsíce v plaveckém oddílu

Dne 3.6.2020 se konala schůzka trenérů Plaveckého oddílu Kralupy, kde jsme rozhodli takto:

- Vzhledem k uzavření plaveckého bazénu v Kralupech bude plavecký trénink zahájen letním plaveckým soustředěním v srpnu 2020.
 
- Dále bude pokračovat individuální příprava jednotlivých skupin pod vedením svých trenérů.
 
- Pro zahájení plaveckého tréninku lze využít možnosti plavat v bazénu v Kralupech nad Vltavou již v termínu od 17.8.2020 a uspořádat  letní soustředění v domácích podmínkách. Po dlouhodobém výpadku plaveckého tréninku zde bude v kombinaci s využitím místních sportovišť a nově zbudované posilovny Plaveckého oddílu ideální příležitost pro obnovu plavecké formy a navázání na předchozí výkony našich plavců.
 
- Upřesnění termínu konání  letního soustředění, cenových podmínek, tréninkového programu a závazných přihlášek bude zveřejněno do konce června na našich webových stránkách a zasláno trenéry jednotlivých skupin do mailových kontaktů členů, a jejich rodičů.
 
- Před uzavřením závazných přihlášek počítáme se svoláním schůzky rodičů a účastníků, kde bude rozsah a tréninkový program  podrobně představen vedoucím soustředění Martinem Kořínkem a trenéry jednotlivých skupin.
 
- Příspěvky za školení rok 2019/2020 byly zredukovány na polovinu. Kdo tedy zaplatil i druhou polovinu příspěvků ještě před uzavřením bazénu, má zaplacenou už první polovinu sezóny 2020/2021 - to je do ledna 2021.
 
 
Na závěr bych rád poděkoval Vám všem za aktivní přístup k činnosti oddílu v době uzavření bazénu a přeji brzké znovuobnovení plavecké formy našich závodníků. Dík Martinovi za sponzorský dar v podobě podlahy do nové posilovny, kterou jsme včera úspěšně položili a vše máme připraveno pro montáž posilovacích strojů.
 
Honza Šára, POKr

   

Město Kralupy