Ročenka 2008

Plavecký oddíl v Kralupech nad Vltavou má v současné době 52 registrovaných plavců, 11 trenérů a 35 dětí v plavecké přípravce.Počtem členů patříme k oddílům malým,ale naši plavci se objevují stále výše ve výsledkových listinách všech kategorií. Pravidelně se zúčastňujeme všech krajských základních soutěží, které jsou zároveň kvalifikací pro přebory kraje a celorepublikové mistrovství.

Je již dobrou tradicí, že dosahujeme výborných výsledků v kategorii nejmladších žáků. K nejlepším výsledkům v této kategorii za loňský rok patří výkony K.Berkové (1999) a K.Martínkové (2000). Tyto dvě dívky pravidelně obsazují medailové pozice na závodech Poháru středočeského kraje nejmladšího žactva.

Dále bych rád zmínil výborné výkony M.Novotné(1995) a O.Slaniny(1996) v kategorii žáků starších. Jejich osobní rekordy na Přeboru kraje jim zajistily postup na Mistrovství ČR staršího žactva.Ani kategorie dorostu a dospělých nezůstala bez výborných výkonů. M.Šaroch (1993) a L.Benešová se svými výkony kvalifikovali na Mistrovství ČR dorostu, tj. mezi 16 nejlepších plavců v dané kategorii a disciplině u nás.Lucie obsadila 12. místo na 50P a M.Šaroch postoupil po výborném výkonu do finálové rozplavby na 50M motýlek, kde obsadil 7.místo. Jen těsně unikl postup na MČR dorostu L.Plavcové, J.Frantovi a L.Boháčkovi.V kategorii dospělých se J.Mihula (1979)a J.Šára(1987) kvalifikovali na Mistrovství ČR, které proběhne po uzávěrce tohoto článku.Pokud ale hoši obhájí pozice, do kterých se kvalifikovali svými výkony v loňském roce, bude to náš další úspěch.

Jsem velmi rád, že v našem oddíle zůstává stále více plavců i ve starších ročnících, kteří jsou vzorem a měřítkem výkonnosti pro malé a začínající závodníky.Pro spoustu mladých lidí v našem oddíle se sport stává nedílnou součástí jejich života, jsou ochotni na sobě pracovat a při prvním neúspěchu nesložit zbraně.

K tomu,abychom mohli dosahovat těchto výsledků, je nezbytná práce trenérů.Především práce s těmi nejmenšími vyžaduje někdy až nadlidskou trpělivost. Trenéři plaveckého oddílu:

přípravka - J.Motyčková,T.Janouškovec,Z.Adámková

III.družstvo - I.Šárová,J.Hlaváč,T.Andrle

II.družstvo - E.Rázková,K.Martínková,J.Berková

I.družstvo - J.Šára,M.Majtenyi

Dík všem ze jejich obětavou práci.

Na závěr bych rád poděkoval vedení plaveckého bazénu (p.Novotné) a města Kralupy nad Vltavou za jejich pochopení pro naše tréninky.

Za Oddíl plavání Jan Šára

   

Město Kralupy