Nábor dětí 2021

Nábor dětí do Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou pro ročníky 2012 a mladší se koná v krytém bazénu v Kralupech nad Vltavou (ulice v Luhu) v těchto termínech:

Úterý 7.9. od 15:30 hodin do 17 hodin

Čtvrtek 9.9. od 15:30 do 17 hodin

1. Prosíme, aby se děti účastnící se náboru dostavili se zákonnými zástupci (je nutné podepsat a vyplnit důležité dokumenty).
 
2. V rámci nařízení vlády přineste čestné prohlášení, že vaše dítě bylo testováno ve škole na onemocnění Covid 19 dne: (doplnit) s výsledkem negativním. 

Plánované hodiny tréninků:

Přípravka plaveckého oddílu: Pondělí 17:30 – 18:30 hodin, Středa: 17 – 18 hodin

Zdokonalovací kurz plavání: Pondělí, Středa: 18:30 – 19:15 hodin

Důležité informace k náboru:

- Děti si s sebou musí vzít plavky, plavecké brýle (pokud mají), mýdlo a ručník – budou přezkoušeny z plavání

- Je nutné dodržovat aktuální hygienická nařízení

- Vstup rodičů je do prostoru bazénu zakázán

Průběh náboru

1. U stolku ve vestibulu bazénu si vyzvednete formuláře, které vyplníte (včetně rodného čísla dítěte)

2. Po odevzdání vyplněných formulářů (opět u stoku ve vestibulu) obdržíte číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno

3. Děti budeme po skupinkách vyvolávat k přezkoušení (budou na ně dohlížet trenéři)

4. Vyvolané děti půjdou do šaten, sprch a následně k velkému bazénu na přezkoušení

5. Po přezkoušení se děti ihned vrací do šaten, kde se opět osprchují, převléknou a odcházejí do vestibulu bazénu, kde si je rodiče převezmou a odcházejí s dětmi

6. Výsledky náboru a rozdělení dětí do kurzů bude zveřejněno na těchto stránkách do 16.9.2021 (zveřejněna budou pouze čísla, pod kterými jsou děti evidovány)

7. Tréninky začínají v týdnu od 20. září 2021

Požadované dovednosti k náboru:

- Splývání, plavání kraulových nohou s deskou

- Položení se na vodu (břicho, záda)

- Vylovení puku z hloubky 1,2 m

- Uplavání min 15 m libovolnou technikou

- Zvládání dechové techniky – dýchání do vody

   

Město Kralupy