Příspěvky 2015

Informace k příspěvkům na první pololetí roku 2015, platba je možná prozatím pouze v hotovosti v kanceláři oddílu.

I. pololetí 2015

 

Plavci (závodníci) 2 100,- do 19. května 2015 
Příprava na závody (skupina Jana, Eva) 1 500,- do 19. května 2015 

Způsob plaby:

  • prozatím v hotovosti - kancelář plavecké školy (vedle automatu na kávu).

Děkujeme.

 

 

 

 

   

Město Kralupy