Krajská soutěž v Příbrami

V sobotu 25.10. se bude konat 4. kolo krajské základní soutěže, tentokrát v Příbrami. Vzhledem k velkému počtu přijatých z našeho oddílu bude doprava společná autobusem. Sejdeme se v 6.15 u plaveckého bazénu, odjezd autobusu bude v 6.30. Seznam přijatých naleznete dále v článku.

Seznam přijatých

BERKOVÁ Barbora (2004) 22. 200VZ 03:03,5
  24. 50Z 00:43,4
  34. 50M 00:49,1
  36. 100Z 01:38,9
  38. 50VZ 00:38,3
BERNÁTHOVÁ Alžběta (2001) 22. 200VZ 02:35,2
  24. 50Z 00:40,7
  28. 50P 00:44,5
  32. 200P 03:30,0
  40. 100PZ 01:26,6
  42. 800VZ 11:46,6
ČIPEROVÁ Alžběta (2004) 22. 200VZ 03:09,8
  24. 50Z 00:42,8
  28. 50P 00:46,7
  36. 100Z 01:40,5
  38. 50VZ 00:36,0
  40. 100PZ 01:34,4
DOLEŽALOVÁ Karolína (2004) 24. 50Z 00:44,9
  28. 50P 00:57,6
  36. 100Z 02:02,4
  38. 50VZ 00:43,5
  40. 100PZ 01:52,7
HANTYCH Petr (2002) 23. 200VZ 02:40,9
  25. 50Z 00:40,1
  29. 50P 00:44,2
  33. 200P 03:25,0
  37. 100Z 01:25,6
  41. 100PZ 01:25,1
HLAVÁČ Jiří (2003) 23. 200VZ 02:58,6
  25. 50Z 00:41,5
  29. 50P 00:48,2
  33. 200P 03:20,5
  37. 100Z 01:30,2
  41. 100PZ 01:33,0
HLAVÁČEK Jan (2001) 23. 200VZ 02:41,5
  25. 50Z 00:39,9
  29. 50P 00:43,5
  33. 200P 03:16,8
  35. 50M 00:38,2
  41. 100PZ 01:22,7
HOLADOVÁ Lenka (2004) 24. 50Z 00:50,5
  28. 50P 00:55,7
KOŘÍNEK Jakub (2002) 23. 200VZ 02:40,3
  25. 50Z 00:41,0
  35. 50M 00:41,6
  37. 100Z 01:29,9
  41. 100PZ 01:26,3
MARTÍNKOVÁ Marie (2000) 22. 200VZ 02:32,6
  26. 100M 01:18,4
  36. 100Z 01:20,2
  38. 50VZ 00:30,6
  40. 100PZ 01:17,8
MATĚJKOVÁ Barbora (2000) 22. 200VZ 02:47,2
  24. 50Z 00:39,9
  28. 50P 00:46,4
  36. 100Z 01:30,3
  40. 100PZ 01:30,9
  42. 800VZ 12:40,0
MOSTKOVÁ Viktorie (2004) 22. 200VZ 02:38,9
  26. 100M 01:25,3
  36. 100Z 01:29,4
  40. 100PZ 01:26,9
SEIDL Erik (2003) 25. 50Z 00:48,8
  29. 50P 00:50,5
  37. 100Z 01:49,5
  39. 50VZ 00:40,4
  41. 100PZ 01:50,3
SEIDLOVÁ Kristýna (2004) 24. 50Z 00:53,9
  28. 50P 01:05,9
  36. 100Z 01:53,8
  38. 50VZ 00:50,0
SCHEJBAL Karel (2001) 23. 200VZ 02:37,1
  25. 50Z 00:40,0
  29. 50P 00:40,8
  33. 200P 03:07,2
  39. 50VZ 00:32,9
  41. 100PZ 01:25,4
SVOBODOVÁ Michaela (2001) 22. 200VZ 02:20,7
  26. 100M 01:11,4
  34. 50M 00:32,5
  36. 100Z 01:15,8
  40. 100PZ 01:16,3
ŠKRÁBALOVÁ Eliška (2004) 24. 50Z 00:59,6
  28. 50P 01:00,5
  36. 100Z 01:58,7
  38. 50VZ 00:48,9
  40. 100PZ 01:50,1
ŠPAČKOVÁ Michaela (2003) 24. 50Z 00:53,6
  28. 50P 00:49,5
  36. 100Z 02:03,1
  38. 50VZ 00:42,0
  40. 100PZ 01:59,7
ŠTĚPÁNKOVÁ Simona (2001) 22. 200VZ 02:45,1
  24. 50Z 00:40,0
  28. 50P 00:45,0
  36. 100Z 01:27,5
  40. 100PZ 01:25,0
  42. 800VZ 12:00,0
TOMAN Jan (2002) 23. 200VZ 02:56,7
  25. 50Z 00:43,0
  29. 50P 00:42,6
  33. 200P 03:23,0
  41. 100PZ 01:29,0
TOMANOVÁ Kateřina (2001) 22. 200VZ 02:47,4
  28. 50P 00:41,2
  32. 200P 03:15,1
  36. 100Z 01:28,0
  40. 100PZ 01:21,4
VELÍK Adam (2000) 23. 200VZ 02:30,7
  25. 50Z 00:36,9
  35. 50M 00:41,0
  37. 100Z 01:17,2
VOJTOVÁ Dominika (2003) 24. 50Z 00:48,6
  28. 50P 00:56,5
  36. 100Z 01:55,4
  38. 50VZ 00:41,1
  40. 100PZ 01:57,2
ZDANOVCOVÁ Šárka (2002) 24. 50Z 00:50,6
  28. 50P 01:01,6
  36. 100Z 02:05,3
  38. 50VZ 00:44,6
  40. 100PZ 01:58,6
ZELENKA Vincent (2004) 23. 200VZ 03:19,5
  25. 50Z 00:46,5
  35. 50M 00:51,7
  39. 50VZ 00:36,9
  41. 100PZ 01:49,8

Mapa (pro případ individuální dopravy)

   

Město Kralupy