Informace k náboru

Ve čtvrtek 18.9. od 17.00 proběhne v plaveckém bazénu první kolo náboru pro stávající členy plaveckých přípravek. Prostudujte následující pokyny, aby nábor proběhl k všestranné spokojenosti.

POKYNY K NÁBORU dne 18.9.2014

1. vyzvedněte si evidenční lístek u stolku a čitelně ho prosím vyplňte

2. děti budeme volat ve skupinkách k přezkoušení (děti si vezmou evidenční lístek s sebou) – trenéři si je vyzvednou

3. vyvolané děti půjdou bez rodičů do šaten, převléknou se, umyjí a počkají u malého bazénu

4. s trenéry půjdou z malého bazénu na přezkoušení

5. po přezkoušení půjdou děti zpět do sprch, šaten a vrátí se k rodičům a mohou s nimi odejít

6. informace o přijatých dětech a rozdělení dětí do jednotlivých drah bude zveřejněno na našich webových stránkách do 23.9.2014

7. tréninky začínají v týdnu od 29.9.2014

 

   

Město Kralupy