Nádchazející měsíce v plaveckém oddílu

Dne 3.6.2020 se konala schůzka trenérů Plaveckého oddílu Kralupy, kde jsme rozhodli takto:

- Vzhledem k uzavření plaveckého bazénu v Kralupech bude plavecký trénink zahájen letním plaveckým soustředěním v srpnu 2020.
 
- Dále bude pokračovat individuální příprava jednotlivých skupin pod vedením svých trenérů.
 
- Pro zahájení plaveckého tréninku lze využít možnosti plavat v bazénu v Kralupech nad Vltavou již v termínu od 17.8.2020 a uspořádat  letní soustředění v domácích podmínkách. Po dlouhodobém výpadku plaveckého tréninku zde bude v kombinaci s využitím místních sportovišť a nově zbudované posilovny Plaveckého oddílu ideální příležitost pro obnovu plavecké formy a navázání na předchozí výkony našich plavců.
 
- Upřesnění termínu konání  letního soustředění, cenových podmínek, tréninkového programu a závazných přihlášek bude zveřejněno do konce června na našich webových stránkách a zasláno trenéry jednotlivých skupin do mailových kontaktů členů, a jejich rodičů.
 
- Před uzavřením závazných přihlášek počítáme se svoláním schůzky rodičů a účastníků, kde bude rozsah a tréninkový program  podrobně představen vedoucím soustředění Martinem Kořínkem a trenéry jednotlivých skupin.
 
- Příspěvky za školení rok 2019/2020 byly zredukovány na polovinu. Kdo tedy zaplatil i druhou polovinu příspěvků ještě před uzavřením bazénu, má zaplacenou už první polovinu sezóny 2020/2021 - to je do ledna 2021.
 
 
Na závěr bych rád poděkoval Vám všem za aktivní přístup k činnosti oddílu v době uzavření bazénu a přeji brzké znovuobnovení plavecké formy našich závodníků. Dík Martinovi za sponzorský dar v podobě podlahy do nové posilovny, kterou jsme včera úspěšně položili a vše máme připraveno pro montáž posilovacích strojů.
 
Honza Šára, POKr

Zrušení tréninků do odvolání

Z nařízení vlády jsou všechna sportoviště uzavřená a tedy ani plavecké tréninky se nekonají s platností od 12. 3. 2020

 

 

Příspěvky 1. pololetí

Příspěvky uhradit do 30.11.2019
Plavci (závodníci) 2 500,-
Příprava na závody, velká přípravka, malá přípravka,
vyrovnávací kurz
2 500,-

Způsob plaby:

  • na účet č. 115-514660217/0100 – do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte
  • V hotovosti : v kanceláři plavecké školy (vedle automatu na kávu) – dle dohody.
  • V případě, že potřebujete vystavit potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, domluvte se s paní Markovou  (tel. 721903800- TJ Kralupy) a o zaplacení informujte pokladní oddílu (Zorka Adámková)

Děkujeme.

Rozdělení přijatých dětí do drah z náborů, které se uskutečnily 10. a 12. září 2019

Tréninky začínají v týdnu od 30.9.2019 (hodina uvedena v záhlaví tabulky)

  Eva Klimešová Zorka, Jirka Michal, zdokonalovací Eva Rázková - zdokonalovací
  dle informací trenérky út, čtvr 17 - 18 út, čtv 18:30 - 19:30 po, stř 16 - 17
1 01 32 40 43
2 03 23 31 28
3   22 30 26
4   10 27 25
5   06 24 21
6   05 09 08
7   49 02 07
8   48 20 04
9   39 15 18
10   37 13 16
11   35 12 14
12   34 50 44
13   57 46 33
14   51 38 53
15   42 11 56
16   45 19  
17   52    
18   17    
19   29    
20   36    
21   41    
         
  Nepřijatí: 55    
    54    
    47    

Začátek tréninků

Tréninky plaveckého oddílu (skupiny Martin, Ondra, Eva) začínají v pondělí 9. září.

   

Město Kralupy