Přijatí do oddílu podzim 2020

Do plaveckého oddílu byli přijati tito plavci:

  Zorka, Jirka - přípravka Zdokonalovací Eva Rázková - zdokonalovací
  út, čtvr 17 - 18 út, čtv 18:30 - 19:15 po, stř 16 - 17
1 5 3 1
2 8 7 2
3 9 10 4
4 15 11 6
5 19 12 16
6 20 13 18
7 21 14 23
8 22 17 38
9 26 24 39
10 27 25 42
11 29 28 48
12 32 30 49
13 35 31  
14 40 33  
15 41 34  
16 43 36  
17 44 37  
18 46 50  
       
  Nepřijatí:    
  45    
  47    

Tréninky těchto skupin začínají 29.9.2020.

Nábor do oddílu podzim 2020

Nábor dětí do Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou pro ročníky 2011 a mladší se koná:

  • Pro děti, které již chodily do nezávodních skupin oddílu, 8. 9. 2020 od 17:00 hod
  • Pro nové zájemce 10. 9. 2020 od 17:00 hod

v krytém bazénu v Kralupech nad Vltavou.

Důležité informace k náboru

Děti budou přezkoušeny, vezmou si s sebou plavky, brýle (pokud mají), mýdlo a ručník.
Vstup rodičů do prostoru bazénu je zakázán.

Požadované dovednosti dětí k náboru

Splývání, plavání kraulových nohou s deskou, položení se na vodu, vylovení puku z hloubky 1,2 m, uplavání min 15 m libovolnou technikou, zvládání dechové techniky

Nádchazející měsíce v plaveckém oddílu

Dne 3.6.2020 se konala schůzka trenérů Plaveckého oddílu Kralupy, kde jsme rozhodli takto:

- Vzhledem k uzavření plaveckého bazénu v Kralupech bude plavecký trénink zahájen letním plaveckým soustředěním v srpnu 2020.
 
- Dále bude pokračovat individuální příprava jednotlivých skupin pod vedením svých trenérů.
 
- Pro zahájení plaveckého tréninku lze využít možnosti plavat v bazénu v Kralupech nad Vltavou již v termínu od 17.8.2020 a uspořádat  letní soustředění v domácích podmínkách. Po dlouhodobém výpadku plaveckého tréninku zde bude v kombinaci s využitím místních sportovišť a nově zbudované posilovny Plaveckého oddílu ideální příležitost pro obnovu plavecké formy a navázání na předchozí výkony našich plavců.
 
- Upřesnění termínu konání  letního soustředění, cenových podmínek, tréninkového programu a závazných přihlášek bude zveřejněno do konce června na našich webových stránkách a zasláno trenéry jednotlivých skupin do mailových kontaktů členů, a jejich rodičů.
 
- Před uzavřením závazných přihlášek počítáme se svoláním schůzky rodičů a účastníků, kde bude rozsah a tréninkový program  podrobně představen vedoucím soustředění Martinem Kořínkem a trenéry jednotlivých skupin.
 
- Příspěvky za školení rok 2019/2020 byly zredukovány na polovinu. Kdo tedy zaplatil i druhou polovinu příspěvků ještě před uzavřením bazénu, má zaplacenou už první polovinu sezóny 2020/2021 - to je do ledna 2021.
 
 
Na závěr bych rád poděkoval Vám všem za aktivní přístup k činnosti oddílu v době uzavření bazénu a přeji brzké znovuobnovení plavecké formy našich závodníků. Dík Martinovi za sponzorský dar v podobě podlahy do nové posilovny, kterou jsme včera úspěšně položili a vše máme připraveno pro montáž posilovacích strojů.
 
Honza Šára, POKr

Zrušení tréninků do odvolání

Z nařízení vlády jsou všechna sportoviště uzavřená a tedy ani plavecké tréninky se nekonají s platností od 12. 3. 2020

 

 

Příspěvky 1. pololetí

Příspěvky uhradit do 30.11.2019
Plavci (závodníci) 2 500,-
Příprava na závody, velká přípravka, malá přípravka,
vyrovnávací kurz
2 500,-

Způsob plaby:

  • na účet č. 115-514660217/0100 – do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte
  • V hotovosti : v kanceláři plavecké školy (vedle automatu na kávu) – dle dohody.
  • V případě, že potřebujete vystavit potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, domluvte se s paní Markovou  (tel. 721903800- TJ Kralupy) a o zaplacení informujte pokladní oddílu (Zorka Adámková)

Děkujeme.

   

Město Kralupy